Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes en verschillende werkzame technieken met elkaar combineert.
Het model van ACT bevat zes zuilen:


– Acceptatie –

De cliënt wordt geholpen de eigen controle agenda waar te nemen en niet werkzame strategieën los te kunnen laten. Het oude wordt losgelaten om ruimte te creëren voor nieuwe ervaringen.

– Defusie –

Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken. Er ontstaat als het ware ontkoppeling tussen de cliënt en zijn gedachten. Hij kan er van een afstand naar kijken en onderzoeken of ze nut hebben in zijn leven.

– Zelf als context –

Cliënten vallen als het ware samen met wat ze denken, voelen, zich herinneren etc. ACT helpt de cliënt een andere, meer flexibele relatie met zichzelf te creëren.

– Mindfulness –

Het contact met het hier en nu leidt bij de cliënt tot nieuwe ervaringen die hem in staat stellen steeds vaardiger met zijn omgeving om te gaan.

– Waarden –

Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Waarden zijn richtinggevende principes, die het leven zinvol en waardevol maken. Vaak zijn cliënten het zicht op hun waarden kwijtgeraakt doordat zij al hun tijd en energie gestoken hebben in het onder controle krijgen van ongewenste belevingen.

– Toegewijde actie –

Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden. Gedrag dat mensen dichterbij hun waarden brengt, brengt de cliënt tevens in contact met ongewenste belevingen. In dit proces helpt de ACT Counselor-Coach de cliënt om met zichzelf afspraken te maken om zijn handelen af te stemmen op zijn waarden en zich aan deze afspraken te houden.


Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kan de cliënt beter omgaan met de grillen van het leven, en zal hij sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor hem zijn. ACT zorgt voor een vrolijke speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent zijn aan het leven op de koop toe wordt genomen.

De Samenwerkende Act Counselor-Coaches staan voor kwaliteit, behandeling op maat, en voor bereikbaarheid in heel Nederland.